Tajemné kamenné kříže v krajině – Strakonicko, část 1.

Při jízdě po silnici či toulkách krajinou se můžeme setkat s nenápadnými kamennými kříži, stojícími podél cest. Pokud je však vyloženě nehledáme, dost často našemu zraku uniknou.

Málokdo ví, co tyto kříže znamenají. Kamenné, mnohdy nesymetrické tvary, občas sahají tak dávno do minulosti, že ani zdejší obyvatelé jejich příběh nevědí. Řeč je o smírčích křížích a křížových kamenech, a dnes se za nimi vydáme do okresu Strakonice v Jihočeském kraji.

A co jsou to ty smírčí kříže a kameny? Povětšinou se jedná o čistě kamenný kříž nebo kámen s vyobrazením kříže, umístěný někde v krajině. Jejich vytvoření nebylo náhodné. Tyto kříže se stavěly na místech, kde se udála vražda či jiné neštěstí. Pokud byl pachatel dopaden, mohlo se na něj uplatnit takzvané smírčí právo – za svůj čin musel zaplatit tučnou částku poškozené rodině a odčinit, co udělal. A mnohdy takovým odčiněním bylo právě vytesání kamenného kříže na onom místě.

Při dnešním putování zamíříme za prvními kříži, a to do Blatné, Bělčic, Tchořovic, Pole, Sedlice, a přilehlých vesnic.

Asi deset kilometrů od Blatné leží Bělčice. Při silnici na Újezdec, naproti božím mukům, zde můžeme spatřit malý, avšak masivní smírčí kámen. Dodnes se o něm žádná legenda nedochovala, a jeho umístění taktéž neodpovídá tomu původnímu. Na počátku 20. století byl vyorán v sousedním poli a umístěn vedle silnice, kde stojí doposud.

Z Bělčic zamíříme do malé vesničky Bezdědovice. Po hlavní silnici, ještě před odbočkou na Chlum, se vydáváme krátkou procházkou přes koleje do lesa, kde u lesní cesty stojí další kříž. Oproti tomu Bělčickému je tento patrně mladší, se souměrnými rysy připomínající opravdový kříž. Nalézáme na něm i velkým písmem vyrytý letopočet 1886, kdy sem byl pravděpodobně umístěn. Co se ovšem na tomto místě událo, se již nedozvíme.

Odbočujeme na Chlum a míříme na Hajany, kde po levé straně polní cesty spatříme další kříž. Jeho ramena už stěží odpovídají klasickému kříži, ale my nezoufáme – máme první legendu! Podle ní vedli spor o místní pastvinu dva pastýři – chlumský a hajanský. Oba tvrdili, že na ni mají právo. Jejich spor bohužel zašel tak daleko, že se o ni pobili a navzájem usmrtili. Na jejich památku zde byl poté vztyčen tento kamenný kříž.

Přes Lnáře míříme jižněji ke Kadovu, konkrétně do nenápadné obce Pole. Na okraji vsi zde stojí netradiční kříž, umístěný na kamenném sloupu. Uprostřed kříže je vytesán náznak kruhu, a na vrchu je připevněn další, malý kovový křížek. Pověst se ovšem znovu nedochovala.

Po hlavní silnici se vracíme do Lnářů a pokračujeme na Blatnou. Zde, mezi Tchořovicemi a Blatnou, stojí vpravo mohutný kříž, který je pro nás velmi zajímavý. Na jeho přední straně si je totiž možné přečíst, kdo tu zemřel. Text je bohužel již špatně čitelný, a tak ho napíšeme aspoň sem: ZDE W PANU ZESNUL MATEJ SMRCKA DNE NOWEM 24 BRU RO 1827. A kdo by chtěl vědět více, Matěj Smrčka byl hajný, zastřelený v tento den pytláky. Alespoň tak uvádí blatenská kronika. Někteří lidé sem ještě dnes nosí na památku květiny a svíčky.

Konečně se dostáváme do Blatné, kde je místním smírčí kříž přímo na očích. Stojí na travnatém placu před domovem pro seniory, který se nachází vedle hlavní třídy, křížící se se Závišínským potokem. Tento hezky vytesaný kříž na kamenném podstavci je upomínkou tragické smrti mlynáře a stárka, kteří zde utonuli při povodni. O jejich smrti píše opět blatenská kronika, na samotném kříži najdeme pouze rytinu IHS, a na podstavci letopočet 17Wh88.

Ke konci dnešního putování míříme do Sedlice, odkud při vedlejší silnici na Čekanice spatříme po levé straně kámen podivného tvaru, připomínající starý patník. Nenecháváme se zmást, a přistupujeme blíže. V horní polovině kamene je tence vyryt čárový kříž. A jelikož není kámen do kříže tvarován, jedná se o náš první křížový kámen. O jeho historii moc nevíme, snad jen, že kdysi ležel vyvrácen někde poblíž cesty, a dnes se má nacházet znovu na svém původním místě.

Dnešní putování zakončujeme na velmi klidném místě. Kousek odsud se nachází rybník Babák u obce Velká Turná. U něj stojí poslední smírčí kříž, velmi pravidelný a na kamenném podstavci. Díry po šroubech naznačují, že na něm byla kdysi pravděpodobně umístěna cedulka. O legendě se můžeme opět jen domnívat, podle umístění tu opět mohl zemřít hajný či rybář. Co se ale doopravdy stalo, dnes už nedohledáme.

V dalším díle se vydáme do okolí Strakonic, a navštívíme zbývající smírčí kříže v tomto okrese.