Tajemné kamenné kříže v krajině – Strakonicko, část 2.

V minulém díle putování po smírčích křížích jsme se seznámili s historií těchto ne úplně klasických křížů, a navštívili prvních osm ve strakonickém okrese. I když se svou rozlohou může zdát malý, ještě stále se tu všude možně ukrývá dalších dvanáct exemplářů.

Hned dva kříže najdeme při polní pěšince za železnicí v obci Radomyšl. První, pravidelný řecký žulový, nalezneme kousek za rybníkem po levé straně. Žádná legenda se k němu bohužel nedochovala, ale v dnešní době probíhá stavba nového domu jen pár desítek centimetrů za křížem. Doufejme, že zůstane zachován na stejném místě a nedojde k jeho poškození.

Pouhých 150 metrů odsud stojí druhý kříž s letopočtem 1810. Ani jeho příběh neznáme, avšak jeho cestovatelská minulost není až tak nudná. V roce 2007 záhadně zmizel. Když už se všichni smířili, že kříž byl ukraden, z ničeho nic se objevil na nádvoří muzea ve Strakonicích. Obyvatelé z okolí svůj kříž poznali, a tak byl znovu vrácen na své původní místo, kde stojí dodnes.

Z Radomyšle zamíříme až do Horažďovic, konkrétně do Střelských Hoštic. Polními cestami se dostáváme až do lesa, jehož vrchu se říká „U Chaloupky“. Od horního rybníku se vydáme na ne úplně krátkou procházkou, avšak rovnou za dvěma kříži.

První z nich stojí mezi (dnes již pokácenými) stromy v houštině plné trnů. Na pravidelním kamenném čtverci je vyobrazen vystupující kříž, s písmenem W pod každým ramenem. Kámen má zajímavě načervenalou barvu. I když se legenda nezachovala, jedná se o jeden z velmi propracovaných křížový kámen.

Pokud budeme pokračovat stejnou cestou dál, dostaneme se až k železnici, kde se kousek opodál nachází pravidelný latinský kříž. Textu je na něm požehnaně, ovšem ani jediné slovo není čitelné. Pokud budeme ale důkladně zkoumat, můžeme si všimnout letopočtu 1737, ze kdy kříž a neštěstí pocházejí.

Vracíme se lesem zpátky, a míříme do Katovic. Další kamennou památkou však není kříž ani křížový kámen, nýbrž cosi neurčeného. Před kostelem sv. Filipa a Jakuba leží pamětní kámen, připomínající tragickou událost. Ze špatně čitelného textu se dozvídáme o svatbě na zámku Střela v 17. století. Svatební kočár jel zpět přes Katovickou horu, ale cesta skončila tragicky. O této pověsti si můžete přečíst ve sbírce Ohlasy písní českých od Františka Ladislava Čelakovského. Báseň se jmenuje Svatební den, a popisuje přesně tuto událost.

Kámen se původně nacházel pod Kněží horou na místě, kde se podle legendy kočár zřítil ze skal. Kvůli neustálému poškozování musel být v 70. letech minulého století přesunut ke kostelu.

Jihozápadně od Strakonic stojí kostel sv. Anny ve stejnojmenné vesničce. Přímo před kostelem zde můžeme potkat klasický litinový kříž s postavou Ježíše Krista na bílém podstavci. Pokud se ale dobře podíváme, podstavec není jen tak obyčejný. Jedná se o další křížový kámen, na kterém je velmi hezky opracován tvar kříže. Původně pravděpodobně stával sám.

Další z křížových kamenů najdeme ve Volyni, ale spatřit ho nebude úplně jednoduché. I když kdysi stával u cesty do Nišovic, dnes je uložen v muzeu ve volyňské tvrzi. Kříž na něm je velmi pečlivě vytesaný a kámen je plný textu, avšak čitelné jsou jen útržky. Celý jeho příběh končí slovy LETHA PAN…1563, tudíž se jedná o velmi starý a zachovalý kousek.

Jen kousek odsud, směrem na Nišovice, můžeme v serpentinách spatřit zvětralý křížový kámen. Tedy aspoň mohli jsme. Již pár let je tento exemplář nezvěstný nebo ho někdo posunul.

Trochu zklamáni se vracíme, a míříme k Blanici u Bavorova. Co víme, na křižovatce u autobusových zastávek tu mají stát rovnou tři křížové kameny. Odkazují totiž k velkému neštěstí. Na tomto místě tu 27. července 1520 přepadli loupežníci táborské kupce. Okradli je a několik jich zabili, proto více křížů.

První kámen má na sobě pozitivní reliéf kříže, gotický text a symbol pistole a tesáku. Druhý je sice částečně schován v zemi, ale na jeho přední straně je pod rameny kříže vyobrazený meč a šavle. Třetí kámen leží na zemi. Není na něm čitelný žádný nadpis ani viditelný znak kříže, tudíž se jedná pouze o torzo. Mezi celou skupinkou je umístěn novodobý litinový křížek.

Celou výpravu za strakonickými smírčími kameny ukončujeme v obci Bavorov, na lesní pěšině na vrchol Mazný. U klasického kříže zde stojí malý kamenný kříž s hranatým podstavcem. O jeho historii se dodnes nic nedochovalo, dokonce se podle vzhledu domnívá, že se nejedná úplně o nejstarší kousek.